10/13/18

Pork & Zucchini Red Chilli (gf)

Black Bean & White Rice Stew (v, gf)

Chickpea, Potato, & Apple Salad (veg, gf)

Supergreens Garden Veggie Salad (v, gf)

Roasted Beet, Apple, & Parmesan Pizza with Sesame Garlic Scape Pesto (veg, vo, gfo)

Greens, Potato, Feta, & Kalamata Olive Pizza (veg, vo, gfo)